คอลเลกชัน: ดอกไม้

Hanafuda เป็น Karuta ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของญี่ปุ่น

การออกแบบ Hanafuda เป็นสัญลักษณ์ของหนึ่งปีและ12เดือนและสี่แผ่นในแต่ละเดือนถูกวาด
4เป็นทั้งหมด48รูปแบบใน12เดือน

花札

สินค้า 7 รายการ