คอลเลกชัน: กระทบยอดกับเนกโกะ

ผนังด้านนอกและรั้วอาคารในส่วนต่างๆของญี่ปุ่น"กระทบกับพระเจ้าในตัวอักษรสีขาวและสีเหลืองบนพื้นหลังสีดำ"เป็นเครื่องหมายที่บอก

เพื่อถ่ายทอดคำสอนของพระคัมภีร์ให้กับผู้คนอย่างกว้างขวางสมาคมความร่วมมือการกระจายพระคัมภีร์ได้กำหนดโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่ดินและอาคาร " Christ Sign " เรียกว่า

เมื่อส่วนหนึ่งของคันจิ "กามิ" ถูกทาสีด้วยสีดำมันจะกลายเป็น "แมว" "Neko" เป็นหนึ่งในคำแสลงสุทธิที่หมายถึงแมว

ネッコと和解せよ

สินค้า 4 รายการ